Päästja hääl kutsuvalt kõlab: "Tule ja joo eluveest! Kustutab kõik sinu võlad ohver, mis tõin sinu eest!"

Kordus: "Põlgad sa mind? Armastan sind! Jumalik veri su lunastushind!" Nii Jeesus täna veel hüüab: "Tule, veel ootan ma sind!"

Vihm nagu karastab välju, aasale haljuse loob, Jeesus nii sinuski vilja umbrohust esile toob.

"Kalliks pea kingitud aega!" kõlab nii jumalik hüüd. Lahti veel tee, mis viib taeva, andeks kui antud on süü.