Päästja kutse kõlas mulle, rõõmsalt vastu võtsin selle. Tema häält ma hinges kuulen: "Võta rist nüüd ja käi järel mul!"

Kordus: Oma risti palves võtan, Jeesus, Sinu järel tõttan. Maised asjad maha jätan, alanduses käin ma järel Sul.

Raskustele julgelt vastu oma Jeesusega astun. Hinges ikka õrnalt kostub: "Võta rist nüüd ja käi järel mul!"

Alati mind Jeesus saadab, langen ma, siis üles aitab. Teed mull’ ise hellalt näitab, võtab risti ja käib kaasas mul.