Peaaegu võitnud, Vahemees, küll, peaaegu võitnud südame mul. Tule ja aita veel, et mul ei kahtleks meel, vaid Sulle täiesti end annaksin.

Saabumas peagi maailma öö, siis kohtu ette läheb me töö. Jumalik Vahemees, kosta nüüd minu eest, kui seisan põlvili Su palge ees.

Vahemees taevas, suur on Su arm. Elu mull’ kingib Su ristisurm. Abi Sult ootan ma, patud kõik andesta ja taevakodule mind valmista!