Kuule, keegi koputab, sisse tulla soovib ta. Ehk on kallis külaline, kes sind rõõmsalt tervitaks, kui sa talle lahti teeksid, et ta kohe sisse saaks.

Kuule, jälle koputab, ootab seal ja seisatab. Kes see on, kes nõnda kaua ootab lukus ukse ees? See on Jeesus — Lunastaja — ava uks nüüd Temale!

Kuule, ikka koputab, väljas seistes kurvaks saab. Sinu Issand, kes täis armu, ootab, ootab praegugi, tahab päästa ka sind, põrmu. Ava Talle ometi!