Kui Päästja kutset kuulsin ma: "Mu juurde tulge kõik, kes vaevatud ja koormatud — mu sees on rahu teil," siis Tema risti alla ma kõik patud usus tõin. Ta mulle armus andestas ja rahu hinge sain.

Kui Päästja kutset kuulsin ma: "Kel janu, tulgu see ja joogu Eluallikast, mis hoovab kõigile," siis läksin ja see allikas, mis lähtub Kolgatalt, mu hinge janu kustutas, sealt joon nüüd pidevalt.

Nüüd Päästja kutset kuulen ma: "Käi minu järele! Su koormat aitan kanda ma ja viin sind võidule!" Ta püha Sõna valgustab mu teed Ta jälgedes ning võitluses mind julgustab Ta Vaim mu südames.