Ma ruttan kitsal usuteel ja sihikindel on mu meel. Mu huulil püsiv palve veel: "Mind hoia kõrgel tasemel!"

Kordus: Nüüd, Issand, jõudu anna Sa, et elaksin Su Vaimus ma. Mind hoia kõrgel tasemel, Su Sõna kindlal alusel!

Mul pole soovi käia teel, kus madal, maine patumeel. Mu usk on taeva alusel ja eesmärk kõrgel tasemel.

Kuis elasin, ei taha ma nüüd enam nõnda elada. Ma käia tahan taevateel ja seista kõrgel tasemel.

Veel kõrgemale soovin ma, kus Jumalat kord näha saan. Seepärast igatseb mu meel siit kõrgemale jõuda veel.