Taeva poole ihkab süda. Seal on minu kodupaik. Siin maailmas palju häda, seal jääb väsind süda vait.

Kordus: Kitsas küll ja järsk on tee — koju ta meid siiski viib. Seal on tormi järel rahu, õnne, au seal lõpmata. [:Sinna lein, ei mure mahu, kus on rõõmu kodumaa.:]

Rahuvürsti trooni jalal elujõe selge vool. Kui on möödas võitlus palav, igavesti sellest joon.

Riie puhas, hiilgav, valge lunastatuid ehib seal. Jumalat nad palgest palge näevad kuldse trooni peal.

Väärt on võidelda ja kanda kõikjal tõde Jeesusest. Väärt on elu ohvriks anda igavese õnne eest.