Mina ootan, väga ootan, millal Issand ilmub väes. Usus ülespoole vaatan, kas ju koiduaeg on käes. Murepilved elutaeva tihti kinni katavad. [:Issand, millal päästad vaevast oma lapsed ustavad?:]

Mina ootan, et saaks sinna, kus mu päriskodumaa, linnutiivul üles minna rahumaale elama. Nii kui vabaks püüab saada kinnipüütud linnuke, [:nii mu hing siit ihkab jõuda üles Isamajasse.:]

Mina ootan, et saaks näha Jeesust taevapilvedel, omakseid siis tervitada igavestel õuedel. Siinses kaduvas maailmas surm toob tihti kurvastust. [:Taevases Jeruusalemmas pole enam lahkumist.:]