Jeruusalem, sa püha taevalinn, mu mõtteis oled sa. Sind igatsen. Siin võõrsil kurb on hing, ei rahu leia ma. Kõik maad ja mered jätaks küll maha rõõmsasti ja linnutiivul tõttaks siit üles kiiresti.

Nüüd ootan päeva, mil su väravaist võin sisse astuda. On rõõmuläige silmis säravais, kui sinust mõtlen ma. Kui ennast Jumalale siin kõiges usaldan, siis taevakodumaale kord Tema armust saan.

Küll rõõmuhõiskeid, pasunate häält ja tänulaule ka seal kajab vastu taevavõlvidelt — kõik taevad laulavad! Ma ühendan veel hääle siin inglikooriga ja surelikul keelel suurt Loojat ülistan.