Palgest palge oma Päästjat iga päev ma usus näen. Palgest palge oma Päästjat ükskord taevas näha saan.

Kordus: Palgest palge näen ma Teda, kui Ta ilmub au sees. Palgest palge vaatlen Teda sealpool tähti õndsuses.

Nüüd siin nagu kattest läbi Teda püüan näha ma, aga õnnis päev on ligi, mil Ta ilmub auga.

Tema läheduse rõõmus mure, vaev on kadunud. Jäävas õndsas igavikus raskused kõik võidetud.

Palgest palge, oh, mis õnnis, et ma näha, tunda võin Jeesust Kristust, kes mind päästis, kelle armust õndsaks sain!