Veel üks pisut palehigi, veel üks pisut pisaraidki lootuses siin külvame. Pisarad me palgelt pühib, võidukuuega kord ehib Jeesus, keda ootame.

Rahu toob meil’ õhtuvaikus, kui on lõpetatud lõikus, ära käidud maine tee. Siis me Issand tuleb tõesti, viib kõik oma lapsed varsti koju, kuhu ihkame.

Võitleja, kes kannatanud, elutee peal vaeva näinud, julge ole võidule! Vaata, eemal taevapiiril paistab igavikukiiri, tee on valla koidule.