Armas ja oodatud Siion, taevane rahulinn, haigele hingele sinus tervendav ravim on.

Kordus: Armas ja oodatud Siion, sinule mõtlen ma. Alati rõõmsalt ma laulan su ilust, mu kodumaa.

Hommikust kuulutab taeval sädelev koidukiir. Kullaselt algaval päeval, Jeesus, meid koju viid.

Taevase aujärje juures valitseb armastus, päästetud hulkade huultel Jumala ülistus.

Kaua ju igatsen jõuda koju ma rännuteelt. Kaua kas kestab, kui kuulda, Jeesus, võin Sinu häält?