Jumal, Sinule veeretan oma mured, vaevad. Su võimsasse kätte ma usaldan kõik saabuvad päevad. Su silm mind ikka näeb, ei väsi Sinu käed. Hoolt minu eest Sa kannad, hoolt mu eest kannad.

Kõik mu pisarad kogud Sa oma varasalve. Sa salajaid ohkeid ei unusta mu südamepalves. Ka iga mureöö ja armastusetöö on Sinul, Jumal, teada, on Sinul teada.

Jumal, Sinuga kergeks saab mulle iga raskus. Mu nukrasse ellu Su vaikne rõõm ja rahu siis laskub. Kui kaste aasale, Su Vaim mu hingele loob kauni uue elu, loob uue elu.

Jumal, tuhatkord kiidan Sind, armuline, vägev. Sa varjava tiivaga kaitsed mind, kui vaenlane tugev. Mind põrmu armastad, kes taevaid valitsed — Su juures olen julge, seal olen julge.