Jeesusega tahan elus käia, ustav sõber minule Ta on. Temata ei iial õnne leia, [:ainult Temas peitub kõik mu õnn.:]

Kas mu rada kuldab hele päike, rõõmuviise laulab minu suu, või mind tabab elus torm ja äike, [:ikka on mul kaasas Saatja truu.:]

Ta mind kaitseb pimedatel öödel, äratab, kui taevas punab koit. Laotab käed siin üle minu tööde, [:Temaga mu võitlust kroonib võit.:]

Julgelt astuda võin elurada, siis kui Jeesus edasi mind viib. Ees mind ootab armas Isa koda, [:hukkumatu armastuseriik.:]