Mu ülim vara, Jeesus, on vaid Sinu armutöö! See vabastas mind pattudest ja kadus sünge öö. See südame mul uueks lõi ja õnnepäikse hinge tõi, mis soojendab ja valgustab, kõik varjud elust kõrvaldab. Su Vaimu väes on võit mul kindlalt käes!

Nüüd Sinu armu kiidan ma, täis rõõmu on mu meel! Kui alati mind saadad Sa, käin kindlalt usuteel. Ma Sinu peale lootma jään, Su armuimet elus näen. Kui vaenlane mind hirmutab, siis Sinu Vaim mind julgustab ja kinnitab, mu usku kinnitab.

Kui Jeesusel on esikoht me mõtteis, südames, siis hirmu ei tee ükski oht — meil võit on Tema väes! Kui on ka kannatused ees, me hinge kasuks tuleb see, kui Tema tõotust usume ja Teda juhiks palume. Vaid Tema tee viib meid kord võidule!