Meil teadmata tund, millal Issand võib tulla. Sa valmista end, sest ei kaugel või olla aeg, millal Ta aus taevapilvedel ilmub, ehk küll teadmata tund.

Kordus: Valvake! Issand tuleb, Ta tuleb! Valvake! Issand tuleb, halleluuja!, taeva pilvedega, Isa väes inglitega, ehk küll teadmata tund.

Meil tõotus ju on: Jeesus tagasi tuleb. Ka prohvetid on sellest rääkinud meile, et pea jõuab aeg, millal tuleb Ta jälle, ehk küll teadmata tund.

Kõik valvake nüüd, lambid põleda laske ja palvetes käed taeva poole siit tõstke, et Issand võiks teid tulles vastu ka võtta, ehk küll teadmata tund!