Edasi, edasi, Siion, mine valguses! Mine püsivalt ja kindlalt nagu usu alguses. Esimeses armastuses võidu nimel ennast salates — edasi, edasi!

Püsivalt, püsivalt kindel ole võitluses! Nõua jumalikku tarkust, vaata võidule, mis ees! Viljakandvaks oksaks oled, Siion, kui sa juurdud tüvesse — püsivalt, püsivalt.

Kindlaks jää! Kindlaks jää! Siion, hoia, mis sul on! Ära muutu usus leigeks, siis su päralt võidukroon! Kõik, mis halb, see jäägu maha, ülespoole vaata julguses. Kindlaks jää, kindlaks jää!