Sa kõige kaunim sõna, täis heldust, armastust. Veel sinus kutse kõlab, mis kingib rõõmustust. Mind, Päästja, kutsud Sina, Su häält nüüd kuulen ma. Ja teisigi veel mina Su juurde kutsun ka.

Kordus: [:Hing, nüüd tule sa! Hing, nüüd tule sa! Hing, kes väsind oled, tule, tule nüüd!:]

Küll meelitab ja kutsub mind maailm kavalalt. Ja vahel jalgki astub siin ära õigelt teelt. Siis Jeesus jälle hüüab: "Oh, tule, eksiv laps! Mu juures rahu leiad, saad kindlaks, tugevaks!"

Oh, Jeesus, ära lase mind iial eksida! Sa minu hinge rahu, ei Sinust lahku ma. Mind õigel teel Sa juhid ja edasi mind viid. Ja kui ma ära väsin, mind kannad süles siis.