Süda, oh, jäta kõik mured, Jeesus ei unusta sind. Päästmisehommiku kiired sulle pea näitavad end.

Kordus: Usu, küll Jeesus teeb tühjaks Saatana kavala nõu. Annab ka sinule viimaks jäädava elu ja au.

Eksid sa pimedail teedel, nõrked kas võitluses siin, siiski võid olla sa kindel — Jeesus sind võidule viib.

See, kes sind võitlema pannud, võidu on tõotanud ka. Truudusevande kui andnud, ustavaks Talle jää sa!