Siis elus õnne pole ja kõik on tühi, külm, kui armastuse leegi meis kustutab maailm. Seepärast palu jõudu, et käia eluteel, siis õnnistuseks pöördub kõik, mis sind ootab eel.

Kordus: Käsi Issanda käes, astu kindlalt Ta väes, olgu päeval, olgu öösel — igal ajal, igal pool.

Su Issand ootab väga, et Temalt paluksid uut armastavat südant — Ta kohe kuuleb sind. Ta käes on jõud ja vägi, su püüdeid õnnistab ja oma armu läbi su samme kinnitab.