Nüüd tõsta silmad taeva poole, sa, mitmest murest murtud hing, ja looda Päästja armu peale, [:Ta pole unustanud sind.:]

Su Issand on maailma loonud ja toidab linde taeva all. Ta sinu eest on ristil surnud, [:Ta annab kõik, mis vaja sul.:]

Nüüd vaikseks jää, sa, nutja süda, su Issand tuleb abiga. Nii suur ei ole küll su häda, [:et Ta ei jõuaks aidata.:]

Kui raskused on mööda läinud, siis tunned seda selgesti, et Jumal on kõik hästi teinud, [:Ta peale looda kindlasti!:]