Oota, hing, oh, oota Issandat sa. Tema peale looda, Trööstija on Ta. Öö kindlasti jõuab koidule, talve järel tuleb kuldne kevade. Murede marus ja häda sees lohutajaks Jeesus, truu abimees.

Oota, hing, oh, oota Issandat sa. Tema peale looda, sinu Kaitsja Ta. Kui langeb kõik, sul on varjupaik. Võimsam kui su Kaitsja pole lainekäik. Ta on ju Päästja su häda sees. Meidki Issand aitab, truu abimees.

Oota, hing, oh, oota Issandat sa. Tema peale looda, Lunastaja Ta. Kui rõhub süü, murest murtud meel, andestust võid saada täna Temalt veel. Sügavas tänus laulab siis keel Jeesusest, kes ainus truu abimees.