Üksainus samm sa astu — ja Jumal kaasas sul. Ta heldus helgib vastu su elurännakul. Kui teed ka tihti viivad sind läbi tormidest, siis kõrge Kaitsja tiivad on varjuks ohu eest.

Üksainus sõna ütle — ja Jumal läheneb. Üht tolmukübet vaatle — ja Jumal kõneleb. Ta halastus ja truudus, Ta abi, armastus on sinu elu lootus ja sinu õnnistus.

Üksainus ususäde — ja hing lööb särama. On selles säras tõde, uus tee, uus lootusmaa, kus kadunud on vale, rist tundub kergena ja ainult Jumalale sa kuulud kõigega.