Jeesusega käigem rada, jõudkem Tema järele! Paturõõmud jätkem maha, tõstkem silmad ülesse! Püüdkem ikka taevarada armastuses astuda, usus, armus kasvada, kuni ükskord näeme Teda. Jeesus meie Karjane, astugem Ta järele!

Kandkem Jeesusega valu, saagem Tema sarnaseks! Valu järel tõuseb ilu, vaesus muutub rikkuseks. Nutukülv saab hõiskamiseks, lootus kannatlikkust toob, Jeesus vana uueks loob, iluks, auks ja rõõmustuseks. Temaga kui kannatan, siis kord jäävalt rõõmustan.