Kui südant piinab valu, siis heida põlvili ja Isa kätte elu sa anna täiesti. Kõik mured Tema ette siis kanna palveväes. Nii iga valumõte sul kustub südames.

Kui silmapiir nii pime ja vaim nii toeta, siis Isa püha nime täis usku nimeta. Küll näed, et pilved kaovad, nii kiirelt hajuvad ja sinu südamele siis inglid ilmuvad.

Kui vaikseks muutub süda ja selgeks elutee, siis kõige suurem häda näib kerge sinule. Sind nagu tiivad tõstvad maailmast ülesse ja päiksekiired paistvad ka läbi silmavee.