Usul on üks imevägi, sõnakuulmist kasvatab. Usuväes võib tõusta mägi, imetähed sünnivad. Muistsel ajal pühad mehed seisid tormis kaljuna, mille vastu marulained purunesid raevuga.

Aabrahami usukindlus julgustuseks meile on. Tema truudus, ausus, vendlus püha usu viljad on. Armastuses käsku täitis, oli ustav Loojale. Mured rõõmudesse peitis, jagas troosti kurvale.

Täida selle usuväega oma riigi töölisi. Jõu ja usujulgusega kinnita neid alati. Aita, Jeesus, mindki võita, anna kindlust usule, kogu vihud taevaaita, et saaks vili varjule!