Rahul ole, süda, ära kaeba sa, sinu usurada Jumal valgustab. Lähetab Ta sulle inglid kaitsejaks, kes su teed ja samme targalt juhivad. Kui ka tuleleegid lõõmaksid su ees — nendest läbi läinud paljud julguses.

Kui sa peaksid jooma vett ka mõrudat — Jumal suudab teha selle magusaks! Ole ainult rahul, usus julge ka, siis su rada muutub palju helgemaks. Ta viib läbi marust, läbi tormidest, murerikkast elust, suurest võitlusest.

Ainult siis võid jõuda ükskord sihile, kui sa teele kaasa võtad Jeesuse. Püüa rahul olla, rahus elada! Külvad rahuseemet — rahu lõikad ka. Uuel maal kord võidust need kõik laulavad, kes ju selle maa peal rahus elavad.