Su armastus on suurem veel, kui suudab mõista inimmeel. Ma iga hetk, mis mööda lä’eb, Su rohkeid ande kõikjal näen. Sa armastusest annad meil’ kõik, mida vaja näed. Su õnnistavaist kätest leib meil osaks iga päev.

Kordus: Su hoole, armastuse eest, suur Jumal, südamest Sind tänan elu lõpuni ja igavikuski!

Sa, Jumal, tead, kui hinges lein ja pisaraist on märg mu silm; kui kuivatab Su käsi neid, siis päikse eest kaob jälle pilv. Mu kõrge Isa, aita mind, et ülistaksin Sind ja teistele Su armust veel võiks rääkida mu keel!

Suur kohtupäev kui läheneb, siis sära kaotab maine au, kuid Sulle tähelt tähele jääb kõlama veel kiituslaul. Su armastusest räägib see, mis imeline sild sealt üle kaduvuse tee viib igavikku mind.