Sa, Jeesus, oma armastuses maailma armastasid nii, et jätsid maha alanduses ka kõrged taeva õuedki, [:et öös nii patupimedas võiks eluvalgus särada.:]

Ei neile Sa vaid halastanud, kes õiged, ustavad ja head. Sa vaenlasigi armastanud — veel tänagi teed neile head. [:Vaid armastus, mis mõõtmata, see sunnib Sind nii tegema.:]

Suurt armastust Sa, Taevaline, siin osutasid kõigile, kui Sina, Imeauline, käed sirutasid ristile. [:Kes mõõta võiks Su armastust ja leida selle sügavust!:]