Maailma hämarail kurbuseöödel lampides põlegu armastusleek! Võideldes valega pimedail teedel, käes olgu alati valgusemõõk.

Varitsev vaenlane kaval ja tugev, viimaks ta ometi langema peab. Taevase Jumala käsi on vägev, puruks see lööb hingevaenlase read.

Iial ei lahku teist Jumala vägi, armastus ühte kui südamed seob. Hoidke siis võitluses üksteise ligi, ühed teil olgu nii mõtted kui teod!

Siioni tütar, nüüd julgesti mine — neile, kel pattudes rõhutud rind, kuuluta lepitust Kristuse nimes — taevane Kuningas läkitab sind!