Ma kõigis tegemistes ja töödes, talitustes nõu oma Loojalt saan. Ta on mu ainus abi ja Tema armu läbi mu plaanid korda lähevad.

Tööd tehes vara, hilja ei kannaks see kõik vilja, kui Ta ei õnnistaks! Ta tahtmine kõik olgu ja ainult Tema tulgu mu eluteele juhtijaks!

Nüüd julgelt elus astun ka raskustele vastu. Mind aitamas on Ta. Ja nõdral inimkeelel, kuid hardas tänumeeles toon Jumalale kiitust ma.