Töötegijad, mispärast veel tööta seisate? Päev kustub ehasäras, öö laskub väljale. Nüüd viimsel tunnil tulge — see on me Päästja nõu. Ja kõiges vahvad olge, tööd tehke ühel jõul!

Nüüd sirbid teritage ja tulge lõikama, ka seotud vihud kandke kõik kokku hoolega! Kas tahate, et Jumal teid kutsuks asjata ja Tema kallis vili peaks kaotsi minema?

Seepärast valvel olge, tõe nimel elage! Ja armastuses tulge, head vilja koguge! Kus Issand iial käsib, seal tehke hoolsalt tööd. Küll Tema vägev käsi teid toetab päeval, ööl.