Tõsta nüüd silmad, siis veendud sa tões: vili on valmis ja lõikusaeg käes. Jumala rahvas, kui seda sa näed, tööle rutta, kiirelt saabub Issanda päev!

Kordus: Issand, nüüd saada põllule veel lõikajaid, kellel on ühine meel! Läkita mindki, et koguda saan vihkusid ma Sinule, pea aus ilmud Sa!

Tööd on küll palju ja suur on ka palk, töölisi aga on väikene hulk. Issand sind kutsub, et töötaksid nüüd. Kokku kanda vihkusid — see olgu su püüd!

Lõikuse Issand on tulemas pea. Vihud Ta Jumala ette siis seab. Kuulutab vägeva Jumala au helisev ja taevaid täitev lõikuselaul.