Sõbrad, ärge väsige! Töötagem üksmeeles, usus! Tuleb aeg, mil puhkame Isa juures taevakodus. Seal on möödas valu, vaev, koidab jäädav rõõmupäev.

Need, kes targad, mõistlikud, laiseldes ei seisa tööta. Kasinalt kes külvanud, ei see rohket vilja lõika. Tööta hoolsalt iga päev, kuhjaga end tasub vaev!

Issand, ole minuga, kui ma sõnaseemet külvan! Minu püüdeid õnnista, küll siis ükskord rõõmsalt lõikan. Anna kasvu seemnele, usku, lootust minule!