Taevane tõde meid eluteel kokku on toonud, südamed uueks ja mõttedki õilsamaks loonud. Vana ja noor, rändame üksmeeles koos pühima eesmärgi poole.

Kui ka meid elu võib üksteisest kaugele viia, mõtted meid toovad siis alati tagasi siia, kus käsikäes võisime ühises töös üksteise koormat me kanda.

Põlema jäägu me hinge see leegitsev tuli, mis taeva armastusaltarilt süüdatud oli. Loitku ta leek maailma pimedal teel, näidaku eksinuil valgust.

Ükskord, kui võidukalt lõppenud rännak meil maine, kaunimal häälel me Jumalat kiita siis võime. Inglite seas, kroonitud võitjate reas tänu Tall’ igavest’ toome.