Kui kord koos on kõik päästetud hulgad — õndsad, puhtad nad aujärje ees. Nende hulk on kui liiv mererannal, oh, mis rõõm on seal austuse sees!

Kordus: Päästetud hulk kui liiv mererannal, seda ei keegi loendada või. Oh, küll on imerõõm näha seda hulka seal, kes arvutu nagu liiv mererannal!

Kui meid siis tervitavad kõik pühad taevas üleval õndsate seas, patu võimust kõik jäädavalt vabad — oh, mis rõõm on seal austuse sees!

Seal me Jeesust Ta aujärjel näeme, oma Kuningat hiilgavas aus. Igavesti Ta juurde siis jääme — oh, mis rõõm on seal austuse sees!