Kes tahab tulla meiega kord Siionisse elama? Kes pärib ükskord püha maa, kus Kristus kroonib meid? Siis seistes Tema trooni ees, seal tänu tuues südamest, me võime rõõmustada end, et Kristus meie vend.

Kordus: Siionis on meil siis hea ja armas elada. Päästetud hulga laul kõlab siis Talle auks lõpmata!

Ma soovin kord ka laulda seal Su lunastatud hulga seas, koos kõigi Sinu lastega Sind kiita rõõmuga! Pea, Issand, tuled taevast Sa ja koju viid siis endaga need, kes on jäänud ustavaks. Seal rõõm on lõpmata.

Meil võidelda on tarvis veel, sest raskusi on küllalt teel, kuid vaadake — ju kumab koit ja lähenemas võit! Kui võitlused on lõppenud, kõik raskused ka võidetud, meid Päästja juures ootab siis ju kaunis paradiis.