Nüüd loobugem kaduvaist hüvedest siin, sest kõrguste poole tee põrmust meid viib. Jeruusalem, taevane Jumala linn, on võitleja eesmärk. Seal rahu ja õnn. Sellel kaunil igatsusmaal ma taevaste aarete pärijaks saan.

Seal leian ma rahu, mu kodumaa see. Kui usus siin võitlen, viib sinna mu tee. Seal jäädav on elu, seal puhata võib mu maisetes võitlustes väsinud vaim. Möödas siis kõik pisarad on. Seal taevalik ilu ja lõpmata õnn.

On rõõmu ja rahu seal valgusemaal. Surm, patt, vaev ja valu küll sinna ei saa. Seal pühasid tervitab inglite laul. Neid valgustab alati taevalik au. Rahus, õnnes elavad kõik ja kiidavad Jeesust, kes päästmise tõi.