Jeesus, meie eel käi Sa eluteel. Siis Su järel kõikumata käime ilma kartuseta, kuni Sa meid siit kodumaale viid.

Tuleb kannatus, usk me kinnitus. Ei me nuriseda taha, olgu saatuski kui paha. Teame: ristitee viib meid võidule.

Ikka meiega ole, Issand, Sa! Sinuga kui elus käime, raskusi siis võita võime. Oma koju viid Sa meid viimati.