Luba mind, mu kallis Päästja, tulla sinna, kus Su troon! Südame Sull’, Lunastaja, lapselikus usus toon, [:et Sa hüüdsid:] mind, kes olen tuhk ja põrm.

Sina kandsid surmavalu minu eest, kes polnud väärt! Alandlikul meelel palun armu, millel pole äärt, [:et ma leiaks:] elu, kes ma tuhk ja põrm.

Sinu kalli riigi alus — õigus, rahu, rõõm ja au. Kui on möödas maine valu, Jeesusega taeva aus [:elan mina,:] kes ma olen tuhk ja põrm.