Laulge Issandal’ rõõmsasti kiitust ja au! Taeva Kuningal’ kõlagu ülistuslaul! Hüüdke pasunahäälel, et ligidal aeg, millal pilvedel ilmub me Jumala Poeg.

Kordus: Hõisake võiduhäälel! Jeesus meil ilmub pea! Kiitus Issandal’, Halleluuja! Oma rahva Ta koju viib!

Ei siis külvatud, lõigatud Iisraeli maal, kätte jõudis kui juubeliaasta neil seal. Kogu rahvas siis rõõmsasti puhkama jäi ja ka maa värsket jõudu ja kosutust sai.

Oh, kui ilus ja auline olla võib see, kui me kotkaina lendame siit ülesse. Maha jääb meist siis maailma mure ja piin, neid ei olegi seal, kus on Jumala riik.