Läbi suurte kannatuste võidule viib sinu tee. Sama teed on Jeesus käinud, järgne kõiges Temale. Kord ka Iisraeli hulgad kannatusi talusid, kui nad pikil kõrbeteedel kodumaale rändasid.

Lunastuse rõõmus sõnum kõlagu nüüd kõigile. Tõe kallist seemet viska söötis hingepõllule. Päästja jälgedesse astu, vaata ainult Temale, raskustest siis hoolimata jõuad kindlalt võidule.

Pärast vaevarohkeid päevi saabub igavene rõõm, siis kui näed, et vilja kandnud sinu palved ja su töö. Nüüd veel kannatustes laula, lauldes võida raskused. Pisarate külvi järel kogud rohke lõikuse.