Ole julge sa, päästetud hulk, astu kartmatult õiguse teel! Sulle antakse õigete palk, mida võitjad kord pärivad seal.

Kordus: Issand viib ülesse, kus me õndsuses koos laulame. Issand viib rahusse — läbi aegade kestma jääb see.

Kui veel maailma maru ja torm sulle ägedaid võitlusi tõi, ära karda! — Sind kaitseb Ta arm, sulle Jeesuses tõotatud võit.

Varsti need, kes on puhkamas veel: pühad, prohvetid, märtrid on koos seismas Jumala aujärje ees, kelle auks laulab taevane koor.