Ole julge sa nüüd, rända rõõmuga teel, mis Issand sull’ määranud on. Ära väsi sel teel, sest et tõotatud maal ootab kaunis ja jäädav õnn.

Kordus: Uuel maal tähena see särab, kes ustavaks jäi. Uuel maal selgeks saab, et õndsuse Päästja tõi.

Võitle ustavalt sa, et ka Issand kord sind aukrooniga pärjata võib. Siis kõik valu ja vaev, mida tundis su rind, ainult tühine, kerge näib.

Isa tõotused kõik täide lähevad aus. Sind põrmu Ta pärijaks teeb. Siis kord päästetud hingede juubeldav laul Eluandjale kiitust toob.