Tähtede taga — seal avaneb taevas, särama lööb sinu priiuse koit! See, mida kandnud ja kannad veel vaevas, [:jäädavalt lõpeb, kui saabunud võit.:]

Tähtede taga — seal jäänud on maha pettumusvalu ja pime maailm. Seal saad sa Jumalat valguses näha, [:õndsamas rõõmus siis särab su silm.:]

Tähtede taga on lehvimas palmid, seal leiad karastust, rahuneb rind. Möödas on valuööd, võitlused karmid. [:õnnes võid puhata, väsinud hing.:]