Süda väga soovib saada, Jeesus, Sinu sarnaseks, [:Sinu täiusele jõuda, elada Su kiituseks.:]

Oh, et, nagu Sina, võiksin armastada kõiki ma [:ja siis oma meeles saaksin Sinu tundeid tunda ka.:]

Hinges igatsus üksainus — jääda ikka Sinuga! [:Alati ja kõigis paigus Sinu teedel kõndida.:]

Issand, Püha Vaimu väega võia oma lapsi Sa, [:et Sind palgest palge näha igavesti võiksid nad.:]