Õnnistatud päeva rahu, lasku taevatroonilt sa! Siis me hinge rohkelt mahub Vaimu Isalt, Pojalt ka. Õpeta meid palvetama, pühitsusest mõtisklema.

Kordus: Valmista meid, Issand, Sa ustavalt Sind teenima!

Tee Sa puhtaks meie hinged, väärad mõtted kaota! Kui meid vaevavad siin mured, lohutust siis kingi Sa. Lase paista tõevalgus, loo meis uue elu algus!

Luba kõiki meid kord tulla Sinu juurde, Eluvürst! Ainult seal meil võivad olla silmad kuivad pisaraist, kui me kogu taevaväega pühitseme rahupäeva.