On päev, mil suur ja väike — kõik rõõmsad oleme, sest Jeesus, Elupäike, tõi rahu hingele. Sel päeval ülistavad kõik Loojat südamest ja "Püha, püha!" laulavad inglid trooni ees.

Kordus: Anna süda nüüd sa Issandale, siis Ta teeb sind rõõmsaks, teeb sind õndsaks, viib sind taevasse ka!

See päev kui rahusadam on varjuks tormides; üks aed, mis varju annab maailmas rännates. See päev on selge allikas kõrbelisel teel, ta peegeldusest paistab uus paradiis, mis ees.

See päev on mõtiskluseks, et Jeesust otsida. Vaid Tema juhtimisel saab torme trotsida. Me tänuhääled kostku nüüd suust ja südamest ning Loojat ülistagu Ta suure anni eest!