Püha vaikne rahu heljub üle maa. Töödevaev ei rõhu, hing saab puhata. Südametest palved tõusku kõrgele, õnnistuste salved lahti kõigile.

Rahupäev me teele kestva rõõmu toob, annab rahumeele, õnnelikuks teeb. Sinu loomisimet meelde tuletan ja Su püha nime, Looja, ülistan.

Püha vaikne rahu, hinge asud sa, nii et vaev ei mahu sinna elama. Nüüd vaid kiituslaule tõuseb südamest üles taeva poole Looja armu eest.