Jehoovat kõigest südamest ma kiidan koguduses. Ma laulan Tema tegudest, Ta väest ja lunastusest. Kõik pange seda tähele, mis imet oma rahvale Ta suurest armust teinud!

On mälestuse seadnud Ta siin oma imetööle. Kas kuulda päevalt päev ei saa, kas öö ei ütle ööle, et Jeesus kõige armu juur, et Tema töö ja tarkus suur? Õnn ainult Temalt tuleb.

Meid toidab taevamannaga, kui kõrbest läbi käime ja kaljust veega joodab ka, kui tee peal janutame. Ei seda iial unusta, mis ükskord tõotanud Ta siin oma lastel’ anda.